KOMPLET NOVA PVC STOLARIJA ZA 70 KVADRATA STANA I ZA MANJE OD 900€: Ali u jeftinijoj varijanti i uz pomoć države DETALJNA RAČUNICA
Foto: Shutterstock

Ministarstvo za energetiku raspisalo novi konkurs za zamenu stolarije

KOMPLET NOVA PVC STOLARIJA ZA 70 KVADRATA STANA I ZA MANJE OD 900€: Ali u jeftinijoj varijanti i uz pomoć države DETALJNA RAČUNICA

Novčanik -

BEOGRAD - Da bi se stambeni prostor površine od oko 70 kvadrata opremio novom PVC stolarijom (prozorima i balkon vratima), prema računici, potrebno je 870 evra, tj. oko 101.800 dinara.

Ove kao i prethodnih godina, Ministarstvo za energetiku je raspisalo konkurs za zamenu stolarije, tako da svi imaju priliku da kod države konkurišu za subvenciju od 50 odsto vrednosti stolarije koju ugrađuju.

Cena PVC prozora i vrata za stan od 70 kvadrata se kreće oko 880 evra

U odnosu na prošlu godinu, cena PVC stolarije je viša i za 30 odsto, što znači da će vas novi prozori i vrata sada koštati između 80 i 140 evra po kvadratu. U Beogradu će vas koštati i do 20 odsto više, piše Blic biznis.

- Lane je staklo, koje ne možete sami da kupite za ovu vrstu posla, u nabavci koštalo 19, dok je sada cena 33 evra po kvadratu - odgovor je ovih zanatlija kojih takođe nema dovoljno, ali ipak ne toliko drastično, pa čekanje na njih prosečno iznosi desetak dana.

Subvencije za stolariju, Subvencije, Stolarija, Novac, Pomoć Države
foto: Shutterstock

Postoje dve opcije pri kupovii stolarije, možete ih kupiti na komad i na površinu. Kada kupujete na metar kvadratni očekujte pomenutih od 80 do 140 evra, dok cene PVC prozora i vrata na komad pogledajte u nastavku.

Na cenu PVC prozora utiču dimenzije prozora, kvalitet izrade, broja komora, dihtung guma:

Jednokrilni prozori: od 4.200 dinara do 320 evra

Dvokrilni prozori: od 13.400 dinara do 541 evra

Faktori koji utiču na cenu PVC prozora, utiču i na cenu vrata. Cene jednokrilnih i dvokrilnih balkon vrata se kreću od 13.420 dinara pa sve do preko 668 evra.

Računica

Za opremanje pomenutog stana od 70 kvadrata smo računali korišćenje 5 dvokrilnih prozora, 2 jednokrilna, kao i jedna balkon vrata.

Prema aktuelnim cenama koje smo našli u oglasima i na internetu, jednokrilni prozori u nešto jeftinijoj varijanti vas mogu izaći po 7.000 dinara, dvokrilni prozori su oko 14.400 dinara, a balkon vrata su oko 15.800 dinara. Kada se sve sabere izađe na pomenutih 101.800 dinara.

Subvencije za zamenu stolarije

Uoči uskršnjih praznika Vlada je usvojila novu pomoć države, odnosno novu Uredbu o unapređenju energetske efikasnosti za ovu godinu. Uredba precizira finansijsku podršku građanima za zamenu stare stolarije, kotlova za grejanje i izolaciju kuća. Ovaj konkurs je prvi put raspisan 2021. godine, i do sada su sprovedena tri javna poziva. Subvencije je do sada dobilo oko 20.000 domaćinstava.

U okviru ovogodišnjeg paketa mera, za zamenu stolarije pojedinačne mere će se subvencionisati sa 50 odsto. Što bi značilo da bi na pomenutih 101.800 dinara, država ako se prijavite na ovaj konkurs plaćala 50.900 dinara.

Konkurs je trenutno za ovu godinu raspisan za opštine, a za domaćinstva će biti u narednih nekoliko meseci. Ranije je to bilo u avgustu. Država može da vam subvencioniše do 50 odsto troška zamene stolarije

Ko može da se prijavi za subvencije za zamenu stolarije?

Da bi građani mogli da učestvuju na konkursu moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Da je podnosilac prijave vlasnik sa mestom prebivališta u porodičnoj kući ili stanu za koju podnosi prijavu (prema rešenju za porez ili fotokopija lične karte)

Da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:

Prepis lista nepokretnosti (da je objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji, da je objekat preuzet iz zemljišnje knjige, upisan po zakonu o zakonjenju ili objekat ima upotrebnu dozvolu)

Upotrebnu dozvolu (ako nije sprovedeno u katastru)

Rešenje o ozakonjenju (ako nije sprovedeno u katastru)

Prilikom učešća građani se opredeljuju za samo jednu meru.

Koja su dokumenta potrebna?

Za vlasnike porodičnih kuća ili stanova:

Fotokopija lične karte sa adresom prebivališta ili očitana lična karta podnosioca zahteva

Fotokopije ličnih karata, odnosno, zdravstvene knjižice ili izvod iz knjige rođenih (za maloletna lica)

Potpisan i popunjen prijavni obrazac za sufinansiranje energetske efikasnosti, prilog o stanju stanova i porodičnih kuća i izjave (Ovi formulari će biti dostupni na sajtu lokalne samouprave i Ministarstve energetike)

Predračun sa količinom i cenom za opremu sa ugradnjom koju građanin dobija od jednog od izvođača radova sa liste koju će opština objaviti a koju građanin izabere sa liste

Kopija rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za prethodnu godinu (da bi se utvrdila tačna površina) odnosno fotokopija kupoprodajnog ugovora ukoliko je kupoprodaja izvršena u prethodnih godinu dana

Fotokopija računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za prethodni mesec (u odnosu na mesec konkurisanja)

Ukoliko se objekat vodi kao spomenik kulture, dostaviti saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada

Fotokopija Rešenja o odobrenju za priključenje, fotokopiju ugovora o priključenju na distributivnu gasnu mrežu, il fotokopiju poslednjeg računa za gas (samo za meru zamene kotla)

Da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:

Prepis lista nepokretnosti

Upotrebna dozvola

Da je objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji, ili da je objekat preuzet iz zemljišne knjige

Rešenje o ozakonjenju

Za stambene zgrade je dodatno potrebno dostaviti i (ako se menjaju kotlovi ili traži izolacija zgrade):

Potvrda o registraciji skupštine stanara

Saglasnost stambene zajednice

Potrebno je da građani naprave plan i dobiju predračun potrenih radova od strane izabrane firme sa liste firmi koju će objaviti opština, a zatim sa tim predračunom i potrebnim dokumentima odu u lokalnu samoupravu nakon čega će stručna komisija izaći na teren. Komisiji je potrebno dati na uvid prilikom obilaska objekta građevinski projekat objekta (ukoliko postoji). Nakon toga će biti objavljena lista posle koje će moći da se počne sa finansiranjem odobrenih radova.

Troškovi koji ne spadaju u finasiranje konkursom

Za refundaciju troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge(plaćene ili isporučene), odnosno, ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i koji nastaju pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansitanje projekata energetske efikasnosti

Troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl.

Za nabavku opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje sam podnosilac izvršava

Drugi troškovi koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije

Kurir.rs/Blic biznis

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
track