NISTE ZADOVOLJNI PENZIJOM KOJU STE DOBILI URADITE OVO: Pet koraka kako da proverite da li je iznos na čeku dobar, pazite na vreme
Foto: Ana Paunković, Shutterstock

penzioneri

NISTE ZADOVOLJNI PENZIJOM KOJU STE DOBILI URADITE OVO: Pet koraka kako da proverite da li je iznos na čeku dobar, pazite na vreme

Penzioner -

Većina penzionera kada dobije rešenje o penzionisanju je zbunjena iz kog razloga je ono privremeno, ako su ispunili sve zakonom propisane uslove za penziju. To se događa zbog toga što PIO fond često nema sve dokaze kojima se potvrđuje staž, odnosno firme u kojima su osiguranici radili nisu na vreme ili nisu uopšte podnele podatke o uplati doprinosa.

Svako privremeno rešenje o penzionisanju je poslednjim izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju vremenski ograničeno na tri godine. To znači da ukoliko se u tom vremenskom periodu podaci koji nedostaju iz staža ne prikupe, akontativni iznos penzije iz privremenog postaće konačan, a Fond PIO će doneti odgovarajuće rešenje po službenoj dužnosti.

Ukoliko, međutim, penzioner nije zadovoljan obračunom penzije koji mu je uradio PIO fond, on može da se žali. To može da uradi na sledeći način:

KORAK 1

Kada je reč o drugostepenom postupku, ukoliko je podnosilac zahteva nezadovoljan dobijenim rešenjem, ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. U svakom rešenju postoji tzv. pouka o pravnom leku.

KORAK 2

Žalba se podnosi u pisanoj formi filijali koja je donela rešenje, i to direktno na šalteru ili poštom kao preporučena pošiljka.

KORAK 3

Prvostepeni organ ispituje da li je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica, pa ako utvrdi da nije - odbacuje je. Ukoliko je ona dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica, prosleđuje je drugostepenom organu na dalji postupak i odluku.

KORAK 4

Rešenjem drugostepenog organa žalba može biti odbijena, usvojena ili delimično usvojena. Drugostepeni organ obično nalaže dalje radnje i postupak prvostepenom organu ili, ređe, sam meritorno odlučuje o pravu.

KORAK 5

Spisi predmeta žalioca se vraćaju nadležnoj filijali, pri čemu je prvostepeni organ dužan da u skladu sa drugostepenim rešenjem donese odgovarajuće rešenje u prvom stepenu.

kurir.rs

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja