ZAHTEV KATASTRU I DALJE JE BESPLATAN, ALI STRUČNA POMOĆ ADVOKATA KOŠTA: Ko nema naše papire mora dodatno da plati
Foto: RGZ

razjašnjenje

ZAHTEV KATASTRU I DALJE JE BESPLATAN, ALI STRUČNA POMOĆ ADVOKATA KOŠTA: Ko nema naše papire mora dodatno da plati

InfoBiz -

Prateći i analizirajući komentare korisnika na društvenim mrežama, primećeno je da su predstavnici određenih interesnih grupa, plasiranjem lažnih informacija, uneli zabunu među određenim brojem građana o ceni i prirodi usluga koje advokati pružaju prilikom podnošenja zahteva za upis u katastar na osnovu stranih isprava.

Važno je naglasiti da građani advokatima plaćaju stručnu pravnu pomoć za upis prema ispravama za koje su prošli svi zakonski rokovi za podnošenje, a ne sam čin podnošenja zahteva.

Cena usluga Republičkog geodetskog zavoda za podnošenje zahteva za upis u Registar nepokretnosti je uvek bilo i ostaje besplatno. Cenu za pravnu pomoć advokata, u vezi sa upisom prava na osnovu starih isprava je odredilo tržište i prema našim saznanjima obično se kreće u rasponu od 50 evra, u unutrašnjosti, do 100 evra u Beogradu.

geometar
foto: Profimedia

Stručna pravna pomoć advokata, prilikom podnošenja zahteva za predmete koji se upisuju po starim ispravama i komplikovanim procedurama, je neophodna zato što se obični građani ne suočavaju sa izazovima koje pred njih postavlja digitalna pismenost, već pre svega nedostatak pravne pismenoste i opšta obaveštenosti, koja je rezultirala propuštanjem zakonskih rokova za upis prava.

Pravna regulativa i procedura su složene, te je stručna pomoć neophodna kako bi se izbegle greške i osigurala ispravnost postupka.

RGZ je tehnološki napredovao, omogućavajući podnošenje zahteva elektronskim putem, što pojednostavljuje proces, ali ne eliminiše potrebu za stručnom pravnom pomoći u određenim situacijama. U suštini, građani plaćaju za vrednost i sigurnost koju pruža stručno rešavanje njihovog pravnog problema, a ne za čin podnošenja zahteva.

kurir.rs

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
track