OD SUTRA KREĆE PODELA 100.000 VAUČERA OD PO 5.000 ZA ODMOR U SRBIJI: Ovo je detaljni vodič ko i kako može da se prijavi!
Foto: Shutterstock, Printscreen

važno

OD SUTRA KREĆE PODELA 100.000 VAUČERA OD PO 5.000 ZA ODMOR U SRBIJI: Ovo je detaljni vodič ko i kako može da se prijavi!

InfoBiz -

Novih 100.000 vaučera za odmor u Srbiji, u vrednosti od po 5.000 dinara, počeće da se deli od utorka, a prvi kontingent od takođe 100.000 za subvencionisani odmor podeljen je bio za nepuna dva dana!

Vaučere mogu da dobiju korisnici prava na penziju, zatim osobe starije od 65 godina, računajući od dana u kome se podnosi prijava za dodelu vaučera, a koje ne ostvaruju pravo na penziju, nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje kao što su korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade, takođe i korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, radno angažovana lica sa primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara mesečno, ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata s primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno.

Novac, dinari, Penzije
foto: Ana Paunković, Shutterstock

Na subvencionisani odmor mogu da računaju i korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu, kao i nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bave isključivo poljoprivredom i upisani su u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali i studenti. Vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta i izvan mesta studiranja, i to u trajanju od najmanje pet noćenja.

Ono što je važno jeste da, ukoliko je iznos računa veći od 5.000, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava, a ukoliko je manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti.

Prijava se podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebna dokumentaciju. Izuzetno, za maloletno ili poslovno nesposobno lice koje ispunjava uslov za dodelu vaučera prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz dokaz o zakonskom zastupanju.

Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid foto-kopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili penzioni ček, korisnik prava na penziju iz inostranstva dostavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Srbije. Osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na penziju prilažu potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju na obrascu koji se objavljuje na sajtu ministarstva i JP "Pošta Srbije".

Zaposleni sa platom do 70.000 dinara na uvid daju original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava. Studenti prilažu original potvrdu o statusu za tekuću školsku godinu.

Kurir.rs

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
track