ANA POSLE TEŠKE OPERACIJE ČEKALA OVU NAKNADU, ALI JE NIJE DOBILA: Ko ima pravo na novac, a koga sigurno odbijaju, ovo su razlozi
Foto: Shutterstock

nisu im svi isti

ANA POSLE TEŠKE OPERACIJE ČEKALA OVU NAKNADU, ALI JE NIJE DOBILA: Ko ima pravo na novac, a koga sigurno odbijaju, ovo su razlozi

Penzioner -

Кada je Ana iz Niša pre nekoliko meseci iznenada završila na operacionom stolu zbog karcinoma i tom prilikom joj je odstranjena materica nije ni znala da ima pravo da podnese zahtev za utvrđivanje telesnog oštećenja PIO fondu. Posle mnogo peripetija priznato joj je oštećenje od 60 odsto, ali za to nije dobila novčanu naknadu, jer, kako su joj objasnili, po zakonu mogu da se ostvare samo određeni popusti pri plaćanju, ali se ne dobija novac.

Kada, međutim, zbog povrede na poslu osoba, recimo, ostane bez dva prsta na ruci može da ostvari pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje. S obzirom da ovakve povrede prouzrokuju i kasniju promenu radnog mesta, često manje plaćenog, dodatna pomoć iz državne kase za njih nije beznačajna.

Prema podacima Fonda PIO, trenutno 42.157 korisnika ili osiguranika prima ovu vrstu naknade i ona im obezbeđuje materijalnu sigurnost. Oni takođe, po zakonu imaju pravo i na novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć. Obe naknade mogu da se koriste istovremeno i to uz platu, prihod ostvaren od samostalne ili poljoprivredne delatnosti, ili uz penziju.

Кada osoba ostvari pravo na tuđu negu i pomoć, nema sumnje da će je primati doživotno ili dok se kontrolnim pregledom ne utvrdi drugačije. Međutim, situacija sa novčanom naknadom za telesno oštećenje je nešto drugačija.

– Ovo pravo pripada osiguranicima i korisnicima prava na penziju kod kojih je došlo do gubitka ili bitnijeg oštećenja pojedinih delova tela, a to oštećenje mora da bude posledica profesionalnog oboljenja ili povrede na radu - kažu propisi.

VISINA NAKNADE ZA TELESNO OŠTEĆENJE

Novčana naknada za telesno oštećenje utvrđeno u visini od 100 odsto, u ovom trenutku iznosi 10.290,03 dinara. Ukoliko je telesno oštećenje utvrđeno u nižem stepenu, iznos je srazmeran procentu oštećenja. Tako je, na primer, mesečni iznos naknade za telesno oštećenje šestog stepena, odnosno 50 procenata, 5.145,01 dinara. Najniži stepen za koji se isplaćuje naknada je osmi i odgovara utvrđenom postojanju telesnog oštećenja od 30 odsto, za koje trenutno pripada naknada u mesečnom iznosu od 3.087,01 dinara.

Da bi se ona dobila, podnosi se zahtev Fondu, uz koji se prilaže relevantna medicinska dokumentacija, a uz to neophodan je i odgovarajući izveštaj organizacije za zdravstveno osiguranje, ukoliko je uzrok povreda na radu.

U toku postupka podnosilac zahteva se poziva na veštačenje, pri čemu lekar veštak utvrđuje postojanje i procenat telesnog oštećenja, kao i njegov uzrok. Ukoliko se utvrdi da postoji telesno oštećenje kao posledica profesionalnog oboljenja ili povrede na radu, rešenjem se utvrđuje pravo na naknadu uz utvrđivanje stepena telesnog oštećenja.

POPUSTI ZA KABLOVSKU I PUTARINU

Benefiti za osobe kod kojih postoji telesno oštećenje od 100 odsto su refundacije poreza na dodatu vrednost koji je plaćen pri uvozu automobila, popusti na korišćenje usluga kablovske televizije, plaćanja putarine i slično. Ove mogućnosti mogu i da se razlikuju od opštine do opštine, pa je svakako dobro u najbližem udruženju proveriti koje benefite i popuste je moguće ostvariti.

Iznosi ovih naknada usklađuju se na isti način kao i penzije. U slučaju da se kod podnosioca zahteva utvrdi postojanje telesnog oštećenja koje je nastalo kao posledica bolesti ili povrede van rada, rešenjem se zahtev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu odbija, ali se utvrđuje postojanje telesnog oštećenja u odgovarajućem stepenu, odnosno procentu.

Mnogi osiguranici i penzioneri podnose zahtev upravo u cilju utvrđivanja stepena telesnog oštećenja, a radi ostvarivanja raznih benefita koji nisu predviđeni Zakonom o PIO.

kurir.rs/ J. Ž. S.

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
track