Najnovije vesti

STABILNA ŠTEDNJA ZA SIGURNU BUDUĆNOST!
Foto: Promo

STABILNA ŠTEDNJA ZA SIGURNU BUDUĆNOST!

Biznis -

ALTA banka kao stabilna finansijska institucija potpuno je posvećena potrebama svakog klijenta. Prateći potrebe tržišta pripremili smo posebnu ponudu za sve aktuelne i buduće štediše ALTA banke. Uslove štednje smo prilagodili Vašim potrebama, navikama i mogućnostima.

Više informacija o dodatnim pogodnostima koje smo pripremili za Vašu štednju u ALTA banci možete dobiti pozivom na broj telefona 011/220 55 00 ili posetite Vama najbližu ekspozituru Banke.

REPREZENTATIVNI PRIMER:

ALTA banka
ALTA banka

Banka, u ime i za račun Klijenta, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, obračunava i plaća porez na prihod od kamate odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate.

Ukoliko Klijent uputi Banci pismeni zahtev za razoročenje depozita pre isteka roka oročenja, Banka će izvršiti isplatu depozita sa kamatom obračunatom do momenta isplate, primenjujući fiksnu nominalnu kamatnu stopu za depozite po viđenju.

Promo

Prijavite se za kurir 5 priča
Naš dnevni izbor najvažnijih vesti

* Obavezna polja
 
track